Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi cổ đông sáng lập

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, không thực hiện cam kết góp vốn, tặng cho cổ phần

Ngày đăng: 13-02-2014

2847 lượt xem

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi cổ đông sáng lập (Công ty Cổ Phần)
I. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (theo Khoản 5 ĐIỀU 84 Luật Doanh nghiệp):
1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại; mẫu I-16 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư:
2.1. Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:
a) Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:
- Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu.
- Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
b) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
2.2. Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:
a) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác.
 Đối với tài liệu của tổ chức nước ngoài thì các văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ).
b) Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp) và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền (như quy định tại Mục 3.1 nêu trên).
3. Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập.
Lưu ý: Biên bản họp và Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
4. Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
5. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên doanh.
6. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng.
7. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 


II. THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO KHÔNG THỰC HIỆN CAM KẾT GÓP VỐN (theo Khoản 3 ĐIỀU 84 Luật Doanh nghiệp):
1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại; mẫu I-16 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư:
2.1. Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:
*) Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:
- Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu.
- Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
*) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
2.2. Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:
*) Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp) và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.
*) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liêu tương đương khác của chủ sở hữu công ty.
 Đối với tài liệu của tổ chức nước ngoài thì các văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ).
3. Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn.
4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
5. Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
6. Bản sao sổ đăng ký cổ đông có xác nhận của công ty.
7. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng liên doanh.

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 


III. THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP DO TẶNG CHO CỔ PHẦN:
Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho cổ phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp đăng ký cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (đã hướng dẫn tại Phần B nêu trên), trong đó, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần.
IV. THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP LÀ TỔ CHỨC ĐÃ BỊ SÁP NHẬP HOẶC HỢP NHẤT VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC:
Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập thực hiện như trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP (đã hướng dẫn tại Phần B nêu trên). Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng.

Số lượng hồ sơ thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: 02 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc).

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Nguồn: http://www.dangkygiayphepkinhdoanh.net

 


Thông tin liên hệ: HOTLINE: 0918.151166 ĐT: 0913.156831  Chúng tôi có nhận hồ sơ tận nơi!

EMAIL: nguyenqdanh@yahoo.com; phuoclinh@dangkygiayphepkinhdoanh.net

 

Website: www.phuoclinh.netwww.dangkygiayphepkinhdoanh.net   

 

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader
Hoạt động gần đây
Liên kết website
Quảng cáo

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN

PHƯỚC LINH

Địa chỉ: 94/41/1E Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

VPĐD: 320 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

CHUYÊN THỰC HIỆN:

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

              HOTLINE:

0913.156.831 or 0918.151.166

Email: tuvanphuoclinh@gmail.com

luatsunguyenthuthuy@gmail.com

© Bản quyền thuộc về dangkygiayphepkinhdoanh.net - Powered by IM Group