Hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện hành nghề, kinh doanh

Hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện hành nghề, kinh doanh

Ngày đăng: 10-07-2013

476 lượt xem

Hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện hành nghề, kinh doanh - hồ sơ, thủ tục dịch vụ Văn hoá Thông tin tại TPHCM lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn
LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN:
Cơ sở pháp lý: - NĐ 87/CP ngày 12/02/1995 của Chính phủ
- TT 05/-PC ngày 08/01/1996 của Bộ Văn hoá Thông tin
- QĐ 32/1999/QĐ-BVHTT ngày 29/04/1999 của Bộ VHTT
- QĐ 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05/8/1999 của Bộ VHTT
A. CA MÚA NHẠC:
1. Sản xuất - Phát hành băng, đĩa ca nhạc:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có giấy đăng ký kinh doanh (do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp).
2. Có kỹ thuật viên điện tử, video (đạt trình độ từ Trung cấp trở lên).
3. Có Biên tập viên hội đủ yêu cầu tiêu chuẩn (Đại học Âm nhạc).
4. Có người đảm nhận các chức danh: Giám đốc, Kế toán trưởng, phụ trách nghệ thuật, đạo diễn.
5. Có trụ sở (24m2 trở lên) được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận quyền sở hữu và các phương tiện đảm bảo thông tin liên lạc 1. Đơn xin sản xuất (hoặc phát hành) nêu rõ: thể loại, người biên tập, người thực hiện, Giám đốc sản xuất.
2. Bảng thống kê danh mục bài hát xin phép sản xuất (02 bản) gồm: Số thứ tự, Tên bài hát, Tên tác giả, ca sĩ.
3. Nhạc của từng bài hát trong danh mục, có ghi tên tác giả, năm sáng tác (nếu là ca khúc nước ngoài hoặc ca khúc nước ngoài viết lời Việt, phải ghi rõ tác phẩm của nước nào, tên tác giả nước ngoài, tên tác giả viết lời Việt).
4. Hợp đồng sử dụng bài hát với tác giả.
5. Bản sao giấy phép sản xuất (nếu xin phát hành).
6. Bảng thống kê Danh mục bài hát (đã được Sở VHTT thẩm định, cho phép sản xuất).
7. Nộp băng, đĩa lưu chiểu.
Lưu ý: - Nếu chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Việt kiều, phải được Cục NTBD - Bộ VHTT hoặc Sở VHTT chấp thuận bằng văn bản.
- Hộ chiếu có thị thực nhập cảnh (bản sao).
- Sau khi được phép phát hành, đơn vị phải làm thủ tục đề nghị Cục NTBD - Bộ VHTT cấp nhãn kiểm soát.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: theo quy định tại các văn bản:
- VP 9558/TC-LBTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chánh.
- NĐ 57/2002/NĐ-CP.

2. Xuất băng, đĩa nhạc (chào hàng, gia công) - Tạm xuất, tái nhập master làm đĩa chỉ gia công, in sang:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp). 1. Công văn xin xuất của đơn vị (nêu rõ tên, địa chỉ người nhận, số lượng gia công nhập về, nếu xuất gia công).
2. Giấy phép sản xuất (bản sao).
3. Bảng thống kê danh mục bài hát đã được Sở Văn hoá và Thông tin thẩm định, cho phép sản xuất.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.
* Lưu ý: Đơn vị phải lập thủ tục xuất tại Phòng Kiểm tra Văn hoá phẩm xuất nhập - 178 Nam Kỳ Khởi nghĩa - Quận 1 sau khi được Sở VHTT cấp phép.
3. Tổ chức biểu diễn của ban nhạc, ca sĩ nước ngoài:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Đơn vị liên doanh với nước ngoài hoặc đơn vị có 100% vốn nước ngoài 1. Đơn xin phép tổ chức của đơn vị.
2. Hợp đồng biểu diễn của ban nhạc, nghệ sĩ.
3. Passport, Visa của nghệ sĩ (còn hiệu lực).
4. Bảng nội dung chương trình biểu diễn (các bài hát tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam).
5. Thẩm định nội dung chương trình (trước 02 ngày tổ chức biểu diễn).
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: theo quy định tại văn bản:
- VP 9558/TC-LBTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chánh.
- NĐ 57/2002/NĐ-CP.

4. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Có Biên tập viên, Đạo diễn chương trình hội đủ tiêu chuẩn (Tốt nghiệp Trường đào tạo chuyên ngành Nghệ thuật). 1. Đơn xin cấp phép của đơn vị (ghi rõ thời gian, địa điểm).
+ Hợp đồng liên kết tổ chức với đơn vị có chức năng (nếu đơn vị xin tổ chức không có chức năng).
+ Văn bản chấp thuận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban Nhân dân Thành phố (nếu tổ chức chương trình với mục đích từ thiện).
2. Nội dung chương trình tổ chức biểu diễn (danh mục tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ tham gia).
3. Nhạc bản của từng bài hát trong danh mục (ca khúc nước ngoài lời Việt, ghi rõ xuất xứ, tên tác giả, tác giả viết lời Việt), kịch bản, giấy phép công diễn (nếu có tiết mục sân khấu), ảnh mẫu thời trang (nếu có biểu diễn thời trang).
4. Hợp đồng biểu diễn của nghệ sĩ tham gia chương trình.
5. Hợp đồng địa điểm tổ chức biểu diễn.
6. Cam kết thực hiện quyền tác giả của đơn vị tổ chức.
7. Hội đồng Nghệ thuật ca múa nhạc - thời trang Thành phố sẽ duyệt phúc khảo chương trình (trước 07 ngày tổ chức chính thức).
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: theo quy định tại các văn bản:
- VP 9558/TC-LBTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chánh.
- NĐ 57/2002/NĐ-CP.
5. Tổ chức hoạt động vũ trường:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Được UBND TP phê duyệt quy hoạch.
2. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
3. Phòng tổ chức hoạt động khiêu vũ phải đảm bảo đạt yêu cầu tiêu chuẩn (diện tích từ 80 m trở lên, ánh sáng trên 10 lux, âm lượng lọt ra ngoài không vượt từ 50 -70 decibel).
4. Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn công cộng, PCCC, vệ sinh môi trường. 1. Đơn xin phép (mẫu).
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
3. Giấy chứng nhận đảm bảo đạt các yêu cầu về an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường.
4. Giấy quyền sở hữu địa điểm tổ chức hoạt động (do cơ quan chức năng cấp).
5. Tờ cam kết chấp hành đúng những quy định cấm đối với hoạt động khiêu vũ (Điều 7 Quy định ban hành kèm theo QĐ số 105/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 của UBND TP).
* Thời gian cấp phép: Mười (10) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
6. Tổ chức hoạt động karaoke:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Được UBND TP phê duyệt quy hoạch.
2. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
3. Địa điểm cách xa công sở, cơ quan ngoại giao, trường học, cơ sở y tế, cơ sở tôn giáo từ 100 m trở lên.
4. Phòng hát karaoke có diện tích từ 20m trở lên, âm lượng lọt ra ngoài không vượt từ 50-70 decibel.
5. Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn công cộng, PCCC, vệ sinh môi trường. 1. Đơn xin phép (mẫu).
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
3. Giấy chứng nhận đảm bảo đạt các yêu cầu về an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường.
4. Giấy quyền sở hữu địa điểm tổ chức hoạt động (do cơ quan chức năng cấp).
5. Tờ cam kết chấp hành đúng những quy định cấm đối với hoạt động karaoke (Điều 8 - Quy định ban hành kèm theo QĐ số 106/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 của UBND TP).
6. Bảng kê khai trang thiết bị kỹ thuật.
7. Biên bản thẩm định cơ sở vật chất (diện tích phòng, cửa, ánh sáng, âm lượng...).
* Thời gian cấp phép: Mười (10) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
7. Tổ chức trình diễn thời trang:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp). 1. Đơn xin phép tổ chức (theo.mẫu).
2. Danh sách người mẫu tham gia chương trình.
3. Hình mẫu (hoặc Catalogue) trang phụ sẽ trình diễn trong chương trình.
4. Tổ chức phúc khảo trước ngày tổ chức chính thức ít nhất 05 ngày.
* Thời gian cấp phép: Năm (05) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.
B. SÂN KHẤU:
1. Thành lập Đoàn Nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp ngoài công lập:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Tổ chức, cá nhân thành lập Đoàn phải là pháp nhân Việt Nam hoặc là công dân Việt Nam.
2. Trưởng hoặc Phó Trưởng Đoàn phải có trình độ Đại học chuyên ngành Nghệ thuật (đối với Đoàn nghệ thuật dân gian, dân tộc truyền thống, Trưởng hoặc Phó Đoàn phải là nghệ sĩ có uy tín trong loại hình nghệ thuật của đơn vị đảm nhiệm) và được Hội đồng chuyên ngành giới thiệu.
3. Người phụ trách chỉ đạo nghệ thuật phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nghệ thuật.
4. Có nhân viên kế toán (trình độ Trung cấp trở lên), ký hợp đồng không xác định thời hạn với Đoàn.
5. Có bộ khung diễn viên cơ hữu (tối thiểu 5, 6 diễn viên) và có hợp đồng thời hạn ít nhất là 02 năm.
6. Có trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Đoàn.
7. Có vốn và cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hoạt động của Đoàn. - Đơn xin thành lập Đoàn (theo.mẫu).
- Đề án hoạt động (nêu rõ nguồn vốn, phương hướng, hoạt động, địa bàn hoạt động, khả năng doanh thu...).
- Sơ yếu lý lịch (Trưởng đoàn, các thành viên chủ chốt), có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Công văn giới thiệu của Hội chuyên ngành.
- Văn bằng, chứng nhận đào tạo của Ban lãnh đạo Đoàn, chỉ đạo nghệ thuật, kế toán (có công chứng).
- Danh sách diễn viên.
- Hợp đồng lao động với các diễn viên.
* Thời gian cấp phép: Mười lăm ngày (15) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.
2. Công diễn, vở diễn, tiết mục sân khấu:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Đơn vị có chức năng tổ chức, biểu diễn nghệ thuật. 1. Đơn xin phép công diễn (vở diễn, tiết mục, chương trình).
2. Bản tóm tắt nội dung chương trình, vở diễn.
3. Kịch bản lưu chiểu (đối với vở diễn).
4. Danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên tham gia chương trình, vở diễn.
5. Tổ chức duyệt phúc khảo chương trình, vở diễn.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày (sau khi phúc khảo).
* Lệ phí: 1.700.000 đồng (theo Thông báo số 602/NTBD ngày 09/11/1999 của Cục TNBD, Công văn số 9558/TC-CSTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chính.
3. Tổ chức biểu diễn (đối với các đơn vị Tỉnh, Thành phố đến biểu diễn tại TP.HCM):
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Các đơn vị có chức năng tổ chức, biểu diễn nghệ thuật thuộc các tỉnh, Thành phố khác. 1. Công văn xin phép tổ chức biểu diễn.
2. Giấy phép giới thiệu của Sở Văn hoá và Thông tin Tỉnh, Thành phố chủ quản. (bản chính + bản photo để đối chiếu - sẽ trả lại bản chính khi cấp phép).
3. Giấy phép công diễn, vở diễn. (bản chính + bản photo đối chiếu sẽ trả lại bảng chính khi cấp phép).
4. Danh sách cán bộ, diễn viên của đơn vị.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.
(Sở VHTT)
Hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện hành nghề, kinh doanh - hồ sơ, thủ tục dịch vụ Văn hoá Thông tin tại TPHCM lĩnh vực Điện ảnh
LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH:
Cơ sở pháp lý: - Nghị định 87/CP ngày 12/02/1995 của Chính phủ
- Nghị định 48/CP
- Thông tư 05/TT-PC ngày 08/01/1996 của Bộ Văn hoá Thông tin
- Thông tư 61/TT-ĐA ngày 01/10/1999 của Bộ Văn hoá Thông tin
- CV 689/CV-BCĐ ngày 22/3/96 của BVHTT
1. Thành lập cơ sở chiếu phim băng đĩa hình:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có phòng chiếu phim đủ tiêu chuẩn (tối thiểu 100m2).
2. Có người đảm nhiệm các chức danh phụ trách, kế toán, người điều khiển máy chiếu (đạt trình độ Trung cấp chuyên môn kỹ thuật).
3. Có máy chiếu phim đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng hình ảnh và âm thanh, các trang thiết bị.
4. Đảm bảo nơi chiếu phim, băng hình là điểm hoạt động văn hoá sạch, đẹp.
5. Cam kết không vi phạm quy định về lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình. Sở Văn hoá và Thông tin không cấp giấy phép hành nghề.
2. Thành lập cơ sở sản xuất phim:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có vốn và điều kiện vật chất, kỹ thuật đảm bảo hoạt động sản xuất phim (tối thiểu 01 tỷ đồng).
2. Có trụ sở hợp pháp (từ 24m2 trở lên) và các phương tiện đảm bảo thông tin liên lạc.
3. Có người đảm nhiệm các chức danh Gíam đốc, Kế toán trưởng, phụ trách nghệ thuật, đạo diễn.
- Đạo diễn phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành
- Người phụ trách nghệ thuật phải:
+ Có trình độ Đại học hoặc tương đương về chuyên khoa nghệ thuật điện ảnh.
+ Là tác giả (ít nhất 02 tác phẩm điện ảnh) được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới chiếu phim hoặc truyền hình. Sở Văn hoá và Thông tin không cấp giấy phép hành nghề.
3. Sản xuất, phát hành băng, đĩa hình - băng, đĩa tiếng sân khấu:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có đăng ký kinh doanh sản xuất băng, đĩa.
2. Có người biên tập đạt tiêu chuẩn (chuyên môn, chính trị) theo chức danh Biên tập viên. 1. Đơn xin sản xuất băng, đĩa hình, đĩa tiếng (ghi rõ tựa kịch bản, tên tác giả, đạo diễn).
2. Kịch bản (02 bản, đánh máy rõ ràng, đóng bìa, ghi tựa kịch bản, tựa khác (nếu có), tên tác giả. Nếu phóng tác, phải ghi rõ xuất xứ, tên tác giả.
3. Nếu có diễn viên đang định cư ở nước ngoài tham gia:
- Công văn xin phép mời diễn viên định cư nước ngoài tham gia (ghi rõ họ tên, nghệ danh, địa chỉ).
- Bản sao hộ chiếu.
- Thị thực nhập cảnh của diễn viên.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: theo quy định tại văn bản:
- VB 9558/TC-LBTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chánh.
- NĐ 57/2002/NĐ-CP.
4. Bán và cho thuê băng đĩa hình:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có địa điểm cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng.
2. Có các trang thiết bị (đầu máy video, VCD, màn hình) để kiểm tra.
3. Có người phụ trách cửa hàng do đơn vị mở cửa hàng cử hoặc hợp đồng bằng văn bản.
4. Chỉ được bán, cho thuê băng, đĩa hình có dán nhãn kiểm soát.
5. Phải làm thủ tục xin phép hành nghề tại Sở Văn hoá và Thông tin.
  1. Đơn xin phép hành nghề (ghi rõ họ tên, địa chỉ mở cửa hàng, địa chỉ thường trú của người đứng tên xin phép).
2. Hợp đồng làm đại lý với Công ty Điện ảnh.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.
5. In, nhân bản băng, đĩa hình:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có cơ sở kỹ thuật đảm bảo việc nhân bản băng, đĩa đạt tiêu chuẩn.
2. Có kỹ thuật viên chuyên ngành điện tử (đạt trình độ từ Trung cấp trở lên).
3. Có ký hiệu riêng in trên băng, đĩa nhân bản và có đăng ký tại Cục Điện ảnh. 1. Đơn xin phép thành lập cơ sở in, nhân bản băng, đĩa (ghi rõ tên đơn vị, tên người chịu trách nhiệm, địa điểm hoạt động). Nếu đơn vị thuộc quyền quản lý của địa phương, phải có văn bản đề nghị của Sở Văn hoá và Thông tin sở tại.
2. Tờ cam kết không vi phạm quy định về phổ biến, kinh doanh băng, đĩa, về quyền tác giả.
3. Bảng kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị.
4. Danh sách kỹ thuật viên (kèm theo chứng nhận về trình độ chuyên môn kỹ thuật).
5. Bảng đăng ký ký hiệu in trên băng, đĩa của đơn vị.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
(Sở VHTT)

Hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện hành nghề, kinh doanh - hồ sơ, thủ tục dịch vụ Văn hoá Thông tin tại TPHCM lĩnh vực Văn hoá

LĨNH VỰC VĂN HÓA:
1. Tổ chức hoạt động Hát với nhau:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
2. Địa điểm tổ chức cách công sở, cơ quan ngoại giao, trường học, cơ sở y tế, cơ sở tôn giáo từ 100m trở lên.
3. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định:
- Ánh sáng trên 10 lux.
- Âm lượng không vượt quá tiêu chuẩn "Mức ồn tối đa cho phép" theo Tạp chí Văn nghệ II số 5949 - 1995.
- Không hoạt động từ 24g00 đến 05g00 sáng.
- Không sử dụng các bài hát cấm lưu hành, chưa được phép lưu hành.
- Không treo, trưng bày hình ảnh có tính đồi trụy, khiêu dâm, kích động, bạo lực.
- Không để người tham dự trong tình trạng say rượu, không được sửa đổi lời bài hát.
4. Đăng ký danh sách người dẫn chương trình cho Phòng Văn hoá Thông tin Quận Huyện sở tại.
5. Chủ địa điểm cam kết chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trước pháp luật.

4. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên. Sở Văn hoá và Thông tin không cấp giấy phép hành nghề.


2. Hoạt động trò chơi điện tử (Thông tư 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000):
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu địa điểm kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
3. Trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (hình ảnh, âm thanh rõ, màu sắc đẹp).
4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử chịu trách nhiệm về nội dung. Các nội dung đưa vào mạng máy tính phải được phép của Bộ Văn hoá Thông tin. Trường hợp không xác định được nội dung (được phép hoặc chưa được phép lưu hành), chủ cơ sở phải lập thủ tục thẩm định nội dung tại Sở Văn hoá và Thông tin. Sở Văn hoá và Thông tin không cấp giấy phép hành nghề.


3. Tổ chức triển lãm mỹ thuật và Gallery (QĐ 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2002):
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
2. Cam kết không trưng bày, mua bán các tác phẩm có nội dung:
- Chống lại Nhà nước CNXHCNVN.
- Tuyên truyền bạo lực, đồi trụy, tội ác, mê tín dị đoan.
- Xuyên tạc lịch sử, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự tổ chức, cá nhân.
- Cổ vật nhà nước cấm theo quy định hiện hành, tác phẩm sao chép có kích cỡ lớn hoặc nhỏ hơn tác phẩm gốc từ 3cm trở lên, có chữ ký người sao chép dưới chữ ký tác giả và đảm bảo thực hiện đúng quyền tác giả.
3. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tài chính (hồ sơ, sổ sách rõ ràng) và sự quản lý của ngành chức năng hữu quan. Sở Văn hoá và Thông tin chỉ cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật.
1. Đơn xin phép tổ chức (theo mẫu).
2. Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm.
3. Ảnh mẫu tác phẩm (9x12cm).
4. Mẫu giấy mời, catalogue, tờ gấp.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.

4. Thành lập Đội Lân - Sư - Rồng:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Cơ quan, đơn vị, tổ chức có chứng nhận đăng ký hoạt động (do cơ quan chức năng cấp).
  1. Đơn (công văn) có xác nhận của Phòng Văn hoá Thông tin, Trung tâm Văn hoá Quận Huyện.
2. Danh sách các thành viên trong Đội.
3. Lý lịch thành viên Ban điều hành Đội (có chứng nhận của địa phương).
* Thời gian cấp phép: Năm (05) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.
(Sở VHTT)
Hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện hành nghề, kinh doanh - hồ sơ, thủ tục dịch vụ Văn hoá Thông tin tại TPHCM lĩnh vực Thông tin

LĨNH VỰC THÔNG TIN:
Cơ sở pháp lý: - Quyết định 79/2002/QĐ-CP ngày 18/06/2002 của Chính phủ
1. Sử dụng ăng-ten Parabol (TVRO):
Điều kiện sử dụng : Hồ sơ, thủ tục:
1. Cán bộ lãnh đạo ở địa phương (từ PBT Tỉnh, Thành ủy, PCT UBND, HĐND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).
2. Cơ quan chuyên môn của Tỉnh, Thành ủy, UBND Tỉnh, Thành phố - có văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan.
3. Trụ sở của các công ty, xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài, trụ sở của các tổ chức kinh tế - xã hội - khoa học - du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc.
4. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên. 1. Tờ khai xin cấp phép (theo mẫu 1).
2. Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị (kèm theo Quyết định thành lập cơ quan, chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà... có công chứng).
3. Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan (đối với các đối tượng thuộc Mục 2 - Điều kiện hành nghề).
4. Bản sao (có công chứng) giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động (đối với các đối tượng Mục 3 - Điều kiện hành nghề).
5. Văn bản xác nhận thường trú tại Việt Nam (đối với nước ngoài).
6. Bản sao (có công chứng) QĐ công nhận đạt tiêu chuẩn của cơ sở lưu trú du lịch, QĐ thành lập cơ sở lưu trú du lịch.
* Thời gian cấp phép: Mười lăm (15) ngày
* Lệ phí: không có.

2. Cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet (Sở Văn hoá và Thông tin Thành phố thụ lý hồ sơ trình Bộ Văn hoá Thông tin xem xét, cấp phép):
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp). 1. Đơn xin phép cung cấp thông tin lên mạng.
2. Giấy phép thành lập doanh nghiệp (sao y hoặc photo có đối chiếu bản chính).
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4. Lý lịch (Giám đốc, Cán bộ trực tiếp thực hiện).
5. Đề án xây dựng dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng.
* Lưu ý: Các văn bản nêu trên được lập thành (02) bản.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
* Lệ phí: không có.

3. Cơ sở In (tư nhân, tập thể): các ngành nghề: photocopy (đơn sắc), ronéo, in lưới (in lụa) thủ công, in bao bì, nhãn hiệu bằng máy in công nghiệp, in khắc gỗ, xếp chữ vi tính, in lazer, đóng xén, ép nhũ, sản xuất - sửa chữa cơ khí in, dạy các nghề in.
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Đơn xin phép hoạt động, ghi rõ:
- Họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú.
- Tên gọi, địa điểm trụ sở (kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu).
- Mục đích, sản phẩm, ngành nghề kinh doanh.
- Vốn đầu tư ban đầu, tài sản bằng hiện vật khác.
2. Lý lịch (có ảnh) của người xin phép.
3. Tờ cam kết thực hiện đúng các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự (có chứng nhận của cơ quan chức năng).
4. Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (đối với người quản lý, điều hành cơ sở) Sở Văn hoá và Thông tin không cấp giấy phép hành nghề.
4. Thành lập doanh nghiệp in nhà nước, cơ sở in phụ thuộc doanh nghiệp nhà nước, cơ sở nội bộ:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
Sở Văn hóa và Thông tin thụ lý hồ sơ, đề nghị Bộ Văn hoá Thông tin xem xét cấp giấy phép hoạt động.
  1. Đơn xin lập cơ sở in, cần ghi rõ:
- Tên tổ chức kinh tế xin phép, địa chỉ.
- Địa chỉ cơ sở in xin thành lập.
- Mục đích, ngành nghề, sản phẩm in.
2. Giấy phép (Quyết định thành lập), giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức kinh tế xin phép.
3. Luận chứng kinh tế (hoặc Đề án) thành lập cơ sở in.
4. Giấy cam kết thực hiện đúng quy định, điều kiện về an ninh, trật tự.
5. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất.
6. Danh sách (lãnh đạo, điều hành) của tổ chức kinh tế xin phép.
7. Ý kiến (bằng văn bản) của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có.
5. Đăng ký thiết bị chế bản, in công nghiệp:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp). 1. Đơn đăng ký thiết bị in, chế bản (theo mẫu).
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký thuế (bản sao).
3. Chứng nhận xác nhận nguồn gốc thiết bị in, chế bản (hợp đồng kinh tế, giấy phép nhập khẩu...).
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
6. Xuất bản nhất thời (in tài liệu, thông tin nội bộ, kỷ yếu, thông tin quảng cáo trên ấn phẩm)
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp), giấy phép hoạt động của cơ quan, đơn vị. 1. Đơn phép (theo mẫu).
2. Nội dung các bản thảo.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
7. Hoạt động Phát hành xuất bản phẩm:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Công dân Việt Nam (đủ 18 tuổi trở lên), có đầy đủ quyền công dân theo luật pháp quy định.
2. Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên và có Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phát hành xuất bản phẩm do cơ quan chức năng đào tạo ngành Văn hoá Thông tin cấp.
3. Có trụ sở giao dịch (được cơ quan thẩm quyền xác nhận quyền sở hữu). Sở Văn hoá và Thông tin không cấp giấy phép hành nghề.
8. Tổ chức Hội thảo và Họp Báo quốc tế:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp). 1. Đơn (nêu rõ mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, tên của người chủ trì và người thuyết trình, đối tượng, khách mời).
2. Ý kiến thỏa thuận của cơ quan chủ quản.
3. Giấy phép hoạt động của đơn vị (bản sao).
* Thời gian cấp phép: Mười (10) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
9. Quảng cáo trên phương tiện di động:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp). 1. Đơn xin phép (theo mẫu).
2. Mẫu thiết kế (market).
3. Giấy phép lưu hành phương tiện xin quảng cáo.
4. Giấy phép kinh doanh (của tổ chức kinh tế, xã hội) xin phép.
5. Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng, kiểu dáng sản phẩm quảng cáo.
6. Giấy chứng nhận (hợp đồng thuê) quyền sở hữu phương tiện quảng cáo.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: 1% giá trị hợp đồng (Thông tư số 28/TTLB ngày 30/5/1996 của Liên bộ Tài chính - VHTT).

10. Hoạt động Quảng cáo: (QĐ 108/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002 của UBND TPHCM)
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
1. Được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch.
2. Có chứng nhận đăng ký kinh doanh (do cơ quan chức năng cấp).
3. Chủ doanh nghiệp phải đạt yêu cầu về chuyên môn mỹ thuật, thiết kế, tạo mẫu (bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn).
4. Có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho yêu cầu thiết kế, tạo mẫu.
5. Có trụ sở, địa điểm kinh doanh dịch vụ và phương tiện thông tin liên lạc. 1. Đơn xin phép (theo mẫu).
2. Hợp đồng giữa người quảng cáo và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
3. Hợp đồng giữa người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người cho thuê phương tiện quảng cáo.
4. Sơ đồ vị trí quảng cáo, ảnh chụp vị trí quảng cáo.
5. Ma-két nội dung quảng cáo (có xác nhận của người quảng cáo hoặc kinh doanh dịch vụ quảng cáo).
6. Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (đối với công trình trên 12m2).
7. Giấy phép của Sở Giao thông Công chánh hoặc UBND Quận Huyện (nếu quảng cáo trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông).
* Thời gian cấp phép: Mười (10) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: 1% trên trị giá hợp đồng (Thông tư số 28/TTLB ngày 30/5/1996 của Liên bộ Tài chính - VHTT).

11. Triển lãm - Liên hoan ảnh nghệ thuật:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có pháp nhân và được phép cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá thông tin.
- Địa điểm tổ chức có từ 20m2 trở lên và đảm bảo về ánh sáng, điện, nước, phương tiện PCCC, trật tự công cộng, an toàn giao thông 1. Đơn xin phép (theo mẫu) hoặc công văn, công hàm.
2. Các ảnh mẫu gốc (9x12cm), có.ghi chú chủ đề, tên tác giả.
3. Các tài liệu liên quan (mẫu thư mời, poster, lời giới thiệu, catalogue, tờ gấp...).
4. Bảng danh sách tác phẩm, tác giả.
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
12. Thi ảnh nghệ thuật:
Điều kiện hành nghề: Hồ sơ, thủ tục:
- Cơ quan, đơn vị, tổ chức có chức năng. 1. Đơn đề nghị đăng ký (theo mẫu).
2. Thể lệ, mục đích, nội dung cuộc thi.
3. Tài liệu có liên quan cuộc thi (thư mời, lời giới thiệu, poster, catalogue, tờ gấp...).
* Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày
(không kể ngày nghỉ theo quy định).
* Lệ phí: không có
(Sở VHTT)

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader
Hoạt động gần đây
Liên kết website
Quảng cáo

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN

PHƯỚC LINH

Địa chỉ: 94/41/1E Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

VPĐD: 022B CC Thanh Niên, Đường Bàu Cát 2, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM

CHUYÊN THỰC HIỆN:

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

              HOTLINE:

0913.156.831 or 0918.151.166

Email: tuvanphuoclinh@gmail.com

luatsunguyenthuthuy@gmail.com

© Bản quyền thuộc về dangkygiayphepkinhdoanh.net - Powered by IM Group