Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do bổ sung, thay đổi mục tiêu thực hiện dự án

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do bổ sung, thay đổi mục tiêu thực hiện dự án, liên hệ 0913.156831

Ngày đăng: 16-01-2014

2814 lượt xem

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do bổ sung, thay đổi mục tiêu thực hiện dự án (loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên):

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư


a) Thành phần hồ sơ Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do bổ sung, thay đổi mục tiêu thực hiện dự án, bao gồm:
1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.
3. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai. Trong đó, Nhà đầu tư giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các ngành nghề, mục tiêu bổ sung thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 Điều kiện đầu tư được quy định tại các luật chuyên ngành của Nhà nước Việt Nam và các cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên..
4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.
5. Trường hợp 1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung mục tiêu để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, các hoạt động khác được quy định tại chương IV, V, VI Luật Thương mại). Hồ sơ gồm:
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh;
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ.
- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.
Lưu ý: Trường hợp chỉ bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu (không thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa) Hồ sơ không nộp kèm đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1.
Trường hợp 2: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, các hoạt động khác được quy định tại chương IV, V, VI Luật Thương mại), điều chỉnh các nội dung trên:
a) Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ gồm:
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các dự án đã được cấp phép theo mẫu BC-3
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung  
điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.
b) Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh, hồ sơ gồm:
- Hồ sơ quy định tại điểm a nêu trên;
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1
6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của Doanh nghiệp tại thời điểm không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nhỏ hơn mức vốn pháp định theo quy định) đối với công ty bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
7. Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm thực hiện dự án, trong trường hợp doanh nghiệp bổ sung mục tiêu thực hiện dự án tại địa điểm khác địa điểm trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án đã được cấp phép.
8. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (theo mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án).
9. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) và/hoặc các cá nhân khác và giấy tờ chứng minh cá nhân đó đang hoặc sẽ làm việc cho doanh nghiệp đối với công ty bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
b) Số lượng hồ sơ 
điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: 08 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc).

- Thời hạn giải quyết điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader
Hoạt động gần đây
Liên kết website
Quảng cáo

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN

PHƯỚC LINH

Địa chỉ: 94/41/1E Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

VPĐD: 320 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

CHUYÊN THỰC HIỆN:

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

              HOTLINE:

0913.156.831 or 0918.151.166

Email: tuvanphuoclinh@gmail.com

luatsunguyenthuthuy@gmail.com

© Bản quyền thuộc về dangkygiayphepkinhdoanh.net - Powered by IM Group